Η εγγύηση των εμπορευμάτων ισχύει εντός της εταιρείας Xpatit. Σε περίπτωση που προκύψει κόστος μεταφορικών από και προς στην εταιρεία, τότε αυτά επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.  

Προσοχή!
Σε περίπτωση αποστολών με Χρέωση Παραλήπτη (έξοδα μεταφορικών με χρέωση της XPATIT) θα πρέπει αυτό να επιλεχθεί στην ηλεκτρονική φόρμα RMA, καθώς σε αντίθετη περίπτωση το δέμα θα απορρίπτεται.

• Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται κανονικά στην αρχική τους συσκευασία για να μην παθαίνουν φθορές κατά την μεταφορά. (Αν δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία τότε η αυτοσχέδια συσκευασία θα πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένη έτσι ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές κατά την μεταφορά).
• Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους παρελκόμενα:
  * Τροφοδοσίες
  * Κεραίες (Εάν υπάρχουν)
  * Τηλεχειριστήριο (Εάν υπάρχει)
  * Καπάκια (που έχουν πιθανά s/n) (φυσικά το s/n που αναγράφεται στο καπάκι θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό της συσκευής)
  Αν κάποιο από τα παραπάνω ή/και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο κριθεί απαραίτητο και δεν έχει αποσταλεί, τότε η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου δεν θα προχωρά, μέχρις ότου το τεχνικό μας    τμήμα παραλάβει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τα Quick Start Guide και Datasheet της συσκευής για την αποστολή των απαραίτητων περιεχομένων.
• Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας RMA, καθώς τα προϊόντα δεν θα ελέγχονται μέχρις ότου αποσταλεί η σχετική αναφορά βλάβης.
• Προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο θα πρέπει να εισέρχονται στην εταιρεία μας συνοδευόμενα από σχετικό παραστατικό (Δελτίο αποστολής). Εάν κάποιος από τους πελάτες μας δεν μπορεί να εκδώσει σχετικό παραστατικό ενώ έχει αγοράσει το προϊόν με τιμολόγιο, τότε και μόνο τότε θα αποστέλλει το προϊόν κατόπιν συνεννοήσεως με κάποιον από τους εκπροσώπους της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που η παραπάνω διαδικασία διαρκέσει πέραν των 10 ημερών χωρίς να ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα του πελάτη, το δέμα θα επιστρέφεται στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών χωρίς να έχει ελεγχθεί.
• Η διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των προϊόντων διαρκεί τυπικά από 24 έως 72 ώρες. Ανάλογα με το φόρτο εργασίας του τεχνικού τμήματος, αλλά και με το χρόνο που απαιτείται για να ελεγχθεί πλήρως το προϊόν (τύπος δυσλειτουργίας κλπ), ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
• Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να έχει κρατήσει – αν το επιθυμεί – αντίγραφο (backup) των δεδομένων της συσκευής του, καθώς η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων κατά τον έλεγχό της.
• Οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι γίνονται σε εργαστηριακό περιβάλλον με βάση τις επίσημες τεχνικές οδηγίες ελέγχου των ελαττωματικών συσκευών που προβλέπονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.
• Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Xpatit καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ορίζει.
• Προϊόντα που έχουν υποστεί φυσικές φθορές – Physical Damage ή Overvoltage ή έλλειψη sticker στοιχείων S/N, δεν καλύπτονται από εγγύηση μιας και η τελευταία ακυρώνεται. Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να επιστραφούν ακόμη και αν είναι ελαττωματικά, καθότι λόγω κακής χρήσης από το χρήστη, έχει παύσει η ισχύς της εγγυήσεως τους. Ευθύνη για τυχόν φυσικές φθορές ή ζημιές που υποστεί το προϊόν κατά την αποστολή του προς τεχνικό έλεγχο στην εταιρεία μας, οι οποίες οφείλονται σε ελλιπή ή μη προσεκτική συσκευασία του, έχει αποκλειστικά και μόνο ο πελάτης.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό αλλά μετά τον τεχνικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία είναι 15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά συσκευή και περιστατικό. Η εγγύηση αφορά στο Hardware (υλικό) μιας συσκευής και όχι στο Software (λογισμικό), όπως ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

• Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας RMA ο πελάτης αρνείται να συνεργαστεί με το τμήμα Service της εταιρείας μας ή αρνείται να παραλάβει το/τα προϊόν(τα) που έστειλε προς τεχνικό έλεγχο, για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, τότε η εταιρεία μας θα εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το προϊόν, μειωμένης αξίας σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς, κατά ποσό ανάλογο των φθορών και της «ηλικίας» του προϊόντος αλλά και της γενικότερης του κατάστασης. Στη συνέχεια, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για τον τεχνικό έλεγχο. Τέλος, εάν μετά τα παραπάνω, προκύπτει οικονομική διαφορά, ποσό δηλαδή που απομένει να επιστραφεί στον πελάτη, εάν ο πελάτης δεν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για πίστωση του ποσού αυτού, το υπόλοιπο θα παραμένει στην καρτέλα του έως ότου το διεκδικήσει.

• Για εσάς που είστε βέβαιοι ότι το προϊόν που έχετε αγοράσει είναι ελαττωματικό και επιθυμείτε να το αντικαταστήσετε άμεσα με νέο, η εταιρεία μας πρωτοπορώντας και πάλι καθιερώνει την υπηρεσία FAST RMA RESOLVE AND REFUND. Με αυτό τον τρόπο, και παρόλο που το τμήμα RMA μας είναι από τα ταχύτερα σε εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις RMA ανάγκες σας ακόμα πιο γρήγορα!
Αναλυτικά η υπηρεσία προσφέρει τα εξής:
Αγοράζετε μια νέα πανομοιότυπη συσκευή με την ελαττωματική συσκευή. Στη συνέχεια, αποστέλλετε στην εταιρεία μας την συσκευή που θεωρείτε ελαττωματική προς έλεγχο από το τεχνικό μας τμήμα. Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με την κλασική διαδικασία RMA που περιγράφεται παραπάνω, με τη διαφορά ότι αντί για την απλή φόρμα RMA υποβάλλετε φόρμα FAST RMA RESOLVE AND REFUND.
Μετά τον τεχνικό έλεγχο που θα ακολουθήσει από το τεχνικό μας τμήμα:
• Σε περίπτωση που η συσκευή που αποστείλατε είναι πράγματι ελαττωματική, εκδίδουμε πιστωτικό τιμολόγιο για τη συσκευή και πιστώνουμε άμεσα, στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχετε δηλώσει στη φόρμα το ποσό του πιστωτικού.
• Σε περίπτωση όμως που η συσκευή αποδειχτεί ότι δεν έχει ελάττωμα, ή είναι εκτός εγγύησης ή παρουσιάζει physical damage, τότε σας επιστρέφουμε πίσω τη συσκευή που μας αποστείλατε ως ελαττωματική χωρίς να ακολουθήσει οποιαδήποτε πίστωση.

Υποβολή της φόρμας RMA γίνεται ηλεκτρονικά πατώντας το κουμπί RMA.

 

Συνημμένα:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ RMA

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ