Οι Λεπτομέρειες του λογαριασμού μου.

Εγγραφή

Πληροφορίες πελάτη
Για Εταιρικούς Πελάτες
Λοιπές Πληροφορίες
Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Newsletter για λήψη ενημερώσεων.
Παρακαλώ διαβάστε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης
1.1. Αποδοχή όρων
Το Ηλεκτρονικό e-shop της Xpatit παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους εξής Όρους Χρήσης. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο e-shop της Xpatit. Ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της Xpatit. Το e-shop της Xpatit διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του e-shop γίνονται όσοι εγγράφονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας και μόνον εφόσον έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Έτσι, εφόσον ο επισκέπτης αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας κατά την εγγραφή του, συνάμα δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του έχει ήδη συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

1.2. Περιγραφή της υπηρεσίας
Το e-shop της Xpatit, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί ΜΙΑ φορά, στην ιστοσελίδα εισόδου του e-shop, επιλέγοντας Νέος Πελάτης. Ο Πελάτης εγγράφεται ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (username) και Κωδικός Πελάτη (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:
• Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του. Υπάρχει ένα καλάθι αγορών στο e-shop της Xpatit. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το username και το password) είναι δυνατή η επισκόπηση, ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους.
• Να δει τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο κατάστημα του e-shop της Xpatit.
• Να δει παλιές παραγγελίες με προϊόντα που ανήκουν στο κατάστημα του e-shop.
• Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. 
• Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς στη παράγραφο 1.3.α.

1.3. Προσωπικά Δεδομένα Πελάτη
1.3.α. Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Πελάτη. 
Κατά την εγγραφή Πελάτη στο e-shop της Xpatit, η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: 
Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση e-mail και για εταιρικούς πελάτες Επωνυμία Εταιρείας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ και Δραστηριότητα επιχείρησης.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη. 
1.3.β. Χρήση των στοιχείων του πελάτη. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:
α. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα
β. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του site, δηλ. να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λ.π. Η Xpatit, δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το web site μας.
1.3.γ. Η XPATIT Α.Ε. σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.xpatit.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η XPATIT έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) που πλέον έχει εμπλουτισθεί και εκλεπτυνθεί με βάση τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και με την οδηγία (Ε.Ε.) 2016/680. Το παρόν τμήμα αποτελεί σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της XPATIT και κατά τις μέσω της ιστοσελίδας www.xpatit.gr. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη αφενός της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου (Internet), αφετέρου του υφιστάμενου επί του παρόντος, καίτοι όχι πλήρως αναπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η XPATIT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας www.xpatit.gr και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου (Internet), υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση ότι η XPATIT δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε εκ της χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.xpatit.gr στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της XPATIT.
Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την XPATIT, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της XPATIT.
Με βάση τον νόμο, η Xpatit δεν θα συλλέξει στοιχεία από άτομα που εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας και δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη μας ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού (ηλικίας κάτω των 16 ετών) συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση.
Σε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της XPATIT έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε εγγράφως το αίτημά σας στην διεύθυνση της XPATIT (26ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Ραφήνα Αττικής 19009) ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
H XPATIT έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας για τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η Xpatit εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η XPATIT μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, και γνησιότητα, των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα της Xpatit, www.xpatit.gr
Η XPATIT παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους εγγράφονται μέσω του ιστότοπου www.xpatit.gr να επιλέξουν αν επιθυμούν να εγγραφούν στο newsletter της εταιρείας για την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Η XPATIT δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων η απεγγραφής από την λίστα ληπτών του Newsletter κατά την αποστολή του.

1.4. Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία περιέχουν αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αποστέλλονται από τις ιστοσελίδες στον υπολογιστή του επισκέπτη και φυλάσσονται τοπικά στον υπολογιστή του χωρίς να προξενούν βλάβη στο υλικό, το λογισμικό ή και τα λοιπά αρχεία του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες έτσι ώστε να προσφέρουν εξυπηρέτηση με βάση την εξατομίκευση και τις προτιμήσεις του εκάστοτε επισκέπτη μιας ιστοσελίδας, διευκόλυνση του κάθε επισκέπτη ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ιστοσελίδα να λειτουργούν ορθά και χωρίς δυσλειτουργίες, βοηθούν στο να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, στο να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες και γενικά να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα. Οι σύγχρονες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν συνήθως τα session cookies.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies που συνοπτικά αναλύονται στους εξής:
• Αναγκαία Cookies. Ένας από τους πιο βασικούς τύπους cookies που χρησιμεύουν για την αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι αγοράς, για προσθήκη προϊόντων σε λίστες επιθυμίας αγοράς (Wish lists), για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών (online) πληρωμών και ως εκ τούτου αφορούν την λειτουργικότητα μιας Ιστοσελίδας. Χωρίς την ύπαρξη τους, πλήττεται άμεσα η ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μιας και κάποιες θεμελιώδεις λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.
• Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies αυτά απομνημονεύουν τις (σχετικές με την ιστοσελίδα) προτιμήσεις του χρήστη. Έτσι, είμαστε σε θέση να σας παρουσιάζουμε προϊόντα που ο χρήστης είδε πρόσφατα ή και προϊόντα σχετικά με αυτά που νωρίτερα ο χρήστης επισκέφτηκε και τον ενδιαφέρουν.
• Cookies επιδόσεων. Τα Cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης την ιστοσελίδα μας από το κοινό. Μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε το ποιες σελίδες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, καταγράφουν τυχόν προβλήματα λειτουργίες κατά την πλοήγηση κλπ. Τα Cookies επιδόσεων δε συλλέγουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη (είναι ανώνυμα) καθώς αφορούν σε στατιστική πληροφόρηση μας επί του συνόλου των επισκεπτών. Χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης και βελτίωσης λειτουργίας της ιστοσελίδας www.xpatit.gr
• Cookies Διαφήμισης. Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να μπορεί ο χρήστης να βλέπει διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά του ώστε να υπάρχει στοχευμένη προβολή και να περιορίζονται φαινόμενα ανεπιθύμητου και άνευ ουσίας διαφημιστικού υλικού. Επιπλέον, βοηθούν στην άντληση στατιστικών για μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.
• Cookies Analytics. Τα Cookies αυτά είναι συναφή με τα Cookies λειτουργικότητας και βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας ώστε να βελτιώνεται η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη.
Στην XPATIT χρησιμοποιούμε session cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας www.xpatit.gr.
Όλοι οι επισκέπτες, εφόσον προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις του web browser που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται κάθε φορά για τη λήψη κάποιου cookie και να κρίνουν αν θέλουν να το λάβουν ή όχι αφού αξιολογήσουν τα όποια οφέλη ή/και τις σχετικές «συνέπειες» από τη λήψη του.
Τρίτοι προμηθευτές, όπως η Google ή το Facebook κλπ μπορεί να εμφανίζουν διαφημίσεις της εταιρείας μας τόσο στους ιστότοπους τους όσο και σε άλλους συμβεβλημένους με αυτούς ιστότοπους.
Επιπλέον η Google μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies από τα οποία αντλεί πληροφορίες από προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες με σκοπό να προβάλει και να βελτιστοποιήσει διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η Xpatit, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από προηγούμενη επίσκεψη κάποιου χρήστη για επαναληπτικό marketing.
Ο χρήστης αν για οποιοδήποτε λόγο θέλει να εξαιρεθεί από την εν λόγω χρήση των cookies μπορεί να το ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον σχετικό σύνδεσμο της Google εδώ.
Η Xpatit, διατηρεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τη διαδικτυακή συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της με σκοπό το επαναληπτικό marketing, αναφορές εμφάνισης δικτύου εμφάνισης Google κλπ και προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, σχετικών με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.
Αν κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να εξαιρεθεί από τη διαφημιστική διαδικασία επεξεργασίας των διαδικτυακών του προτιμήσεων (Διαφημίσεις Google, Google Analytics) μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του από το σχετικό σύνδεσμο της Google Ρυθμίσεις διαφημίσεων.
Αναλυτικά στον σύνδεσμο διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει από ποια ακριβώς επεξεργασία Google Analytics θέλει να εξαιρεθεί.
Η ιστοσελίδα της Xpatit λειτουργεί και συμμορφώνεται με βάση την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords αλλά και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες. Χρησιμοποιεί cookies για επαναληπτικό και αλληλεπιδραστικό marketing με βάση τις πληροφορίες που αντλούνται από τις περιηγήσεις τον επισκεπτών. Ο λόγος που η Xpatit δραστηριοποιείται με βάση τα παραπάνω είναι η προσφορά καλύτερων διαδικτυακών υπηρεσιών στο πελατολόγιο της. Cookies όπως αυτό του Google analytics χρησιμοποιούνται από την Xpatit και τη Google για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων στους επισκέπτες ως απόρροια της περιήγησής τους στην ιστοσελίδα της Xpatit.
Η Xpatit, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αναθεωρήσει την παρούσα πολιτική για Cookies οποτεδήποτε. Τυχόν αλλαγές στην πολιτική Cookies ισχύουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.

1.5. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης του e-shop της Xpatit, υποχρεούται:
1.5.α. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Xpatit, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
1.5.β. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
1.5.γ. Να ΤΗΡΕΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ e-shop της Xpatit ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΟΥ.
1.5.δ. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
1.5.ε. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η Xpatit, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
1.5.στ. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες της Xpatit. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ την Xpatit μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.
1.5.ζ. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).
1.5.η. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του e-shop της Xpatit. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τον πελάτη, μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού από την εταιρεία μας, αλλαγή των στοιχείων τιμολόγησης (που αρχικά ζήτησε κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής του παραγγελίας), τότε ο πελάτης θα επιβαρύνεται με έξοδα διαδικασιών επανέκδοσης νέων διορθωτικών παραστατικών των οποίων το κόστος ανέρχεται από 5,00 € το ελάχιστο έως 10,00 € το μέγιστο ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας και το πλήθος των προϊόντων.
1.5.θ. Όσον αφορά στη χρήση ασύρματων δικτυακών προϊόντων και ραδιοεξοπλισμού, ο τελικός χρήστης, οφείλει να ρυθμίζει και χρησιμοποιεί τα προϊόντα βάσει των όσων προβλέπει η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το Π.Δ. 98/2017. Η Xpatit, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας γίνει από τελικό χρήστη τέτοιου εξοπλισμού.

1.6. Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, στο παρόν, αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το e-shop της Xpatit δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

1.7. Σημαντικές Πληροφορίες
1.7.α. Οι εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο, ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές, επιπλέον η εταιρεία XPATIT Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές, τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίηση τους. Η Xpatit μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας ακόμα και αυτά της εικόνας προϊόντος, της διαθεσιμότητας προϊόντος, της περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ή ακόμα και της τιμής αυτών.
1.7.β. Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος τεχνικής υποστήριξης - εγκατάστασης τους και ως εκ τούτου ο αγοραστής για πιθανές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που χρειάζεται θα πρέπει να επιλέξει την αγορά πακέτου υπηρεσιών που συνοδεύει το αντίστοιχο προϊόν.
1.7.γ. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας ισχύουν για το υπάρχον στοκ της εταιρείας κατά τη στιγμή που τοποθετείται η ηλεκτρονική παραγγελία.

1.8. Πολιτική επιστροφών - Εγγυήσεις
• Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρεία μας και δεν είναι ελαττωματικά, δεν επιστρέφονται.
• Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η εγγύηση καλύπτεται απευθείας από την XPATIT και ισχύει εντός του καταστήματός μας! Το παραπάνω σημαίνει ότι τα έξοδα μεταφοράς (αποστολής) του ελαττωματικού προϊόντος από και προς το κατάστημά μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
• Τα ελαττωματικά προϊόντα που επιστρέφονται, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία με το αντίστοιχο λογισμικό, τροφοδοτικό, καλώδια, και οτιδήποτε άλλο συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία. Σε άλλη περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται αποδεκτή.
• Προϊόντα που έχουν υποστεί εξωτερικές ζημιές (σπασίματα κλπ) δεν μπορούν να επιστραφούν ακόμη και αν είναι ελαττωματικά καθότι, λόγω φθορών έχει παύσει η ισχύς της εγγυήσεως τους.
• Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό αλλά παρά ταύτα μετά τον τεχνικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει το προϊόν διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του τεχνικού ελέγχου η οποία είναι 15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
• Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Xpatit καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ο κατασκευαστής ορίζει. Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα, τα serial number των προϊόντων.
• Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος.

1.9. Κόστος αποστολής

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ME ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΜΑ (ΒΑΡΟΣ - 2KG)*
ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 2.9 € 1.1 €
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 2.9 € 1.1 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1.9 €  
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΜΑ (ΒΑΡΟΣ - 2KG)*
ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 3.1 € 1.2 €
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 3.1 € 1.2 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1.9 €  
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ACS
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΝ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΜΑ
(ΒΑΡΟΣ - 2KG)*
ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  2.7 €  1.1 €
 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ  2.7 €  1.1 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1.9 €  
 
 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΜΑ
(ΒΑΡΟΣ - 2KG)* 
ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟΥ 
 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 5.5 €  1.9 € 
 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 5.5 € 1.9 €
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1.9 €  

* Για τον υπολογισμό του βάρους μιας παραγγελίας προσμετράται και ο όγκος των επιλεγμένων προϊόντων
1.9.α. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες courier είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, οι ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ και η ACS.
1.9.β. Κατόπιν κατάλληλης συνεννόησης υπάρχει δυνατότητα αποστολής εμπορευμάτων με οποιονδήποτε μεταφορέα επιλογής του πελάτη.
1.9.γ. Υποστηρίζεται επίσης υπηρεσία αυθημερόν παράδοσης με αυτοκίνητα της εταιρείας μας (εντός Αττικής) για την οποία πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.
1.9.δ. Για αγορές άνω των 600€ ευρώ τα έξοδα αποστολής εντός Αττικής είναι δωρεάν. Η συγκεκριμένη προσφορά δεν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες προσφορές ή με τις ισχύουσες πολιτικές συνεργασίας μεταπωλητών που υιοθετεί η εταιρεία XPATIT Α.Ε..

1.10. Διεκπεραίωση παραγγελιών
1.10.α. Οι αποστολές όλων των παραγγελιών γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15:30 εκτός αργιών. Οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετηθεί μετά την ώρα αποστολής που αναγράφεται παραπάνω θα εκτελείται την επομένη εργάσιμη με δεδομένη την διαθεσιμότητα των προϊόντων. 
1.10.β. Για οποιαδήποτε παραγγελία έχει οριστεί ως τρόπος πληρωμής η «τραπεζική κατάθεση» θα πρέπει η τελευταία να έχει εκτελεσθεί το αργότερο έως τις 15:15 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επιπλέον, μετά την την εκτέλεση της μεταφοράς, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει για την εκτέλεση της μεταφοράς του ποσού είτε τηλεφωνικά είτε με mail είτε με FAX. Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός (ή οι αριθμοί σε περίπτωση πολλαπλών παραγγελιών) της ηλεκτρονικής παραγγελίας που τοποθέτησε ο πελάτης. 
1.10.γ. Δεδομένου ότι η εταιρεία XPATIT Α.Ε. δε δεσμεύει προϊόντα για ανεξόφλητες ηλεκτρονικές παραγγελίες στις οποίες ως τρόπος πληρωμής έχει επιλεγεί η «Τραπεζική Κατάθεση», διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς ακύρωσης σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί από τον πελάτη για την εκτέλεση της τραπεζικής κατάθεσης εντός διαστήματος 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας.
1.10.δ. Για οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετείται με τρόπο πληρωμής «Πιστωτική Κάρτα» η εκτέλεση – αποστολή της, θα πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων του καρτούχου με τα στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που έχει τοποθετήσει την παραγγελία. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο τμήμα απατηλών συναλλαγών της τράπεζας Eurobank για την ασφάλεια και την διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του πελάτη. Ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Σε περίπτωση που διαθέτετε κωδικό 3D Secure και η συναλλαγή χαρακτηριστεί Fully Authenticated η παραπάνω διαδικασία παραλείπεται.
1.10.ε. Στις διατραπεζικές συναλλαγές (κατάθεση σε κάποιον από τους λογαριασμούς μας από διαφορετική τράπεζα) τα έξοδα βαραίνουν των εντολέα εξολοκλήρου. Η παραγγελία θα εκτελείται την ημέρα που εμφανίζονται τα χρήματα σε κάποιον από τους λογαριασμούς Τραπέζης της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ο πελάτης κατά τη διατραπεζική συναλλαγή χρεώσει την εταιρεία μας με έξοδα τραπέζης, αυτόματα αποδέχεται το ότι τα έξοδα αυτά θα μετακυληθούν και πάλι σε αυτόν πλέον ΦΠΑ 24% μέσω νομίμου παραστατικού που θα εκδοθεί.
1.10.στ. Προσοχή! Βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4172 /2013 άρθρο 23) παραγγελίες που θα εκτελεστούν με παραστατικά τελικής αξίας 500€ και άνω, θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με τραπεζική κατάθεση σε κάποιον από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς είτε με πιστωτική - χρεωστική κάρτα.
1.10.ζ. Οι συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια. Συνοπτικά και για άμεση κατανόηση των μελών μας σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1) Για τα νησιά Λέσβος, Λέρος, Χίος, Κως, Σάμος ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), δηλαδή ο κανονικός συντελεστής 24% γίνεται 17% εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, 
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, 
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. 
Ως εκ τούτου οι ιδιώτες (μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα) υπάγονται στον κανονικό Φ.Π.Α. 
2) Σε περίπτωση τιμολόγησης απομακρυσμένης παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία μας γνωρίζουμε στους καταναλωτές ότι τιμολογείται με κανονικό Φ.Π.Α. 24% ανεξαρτήτου περιοχής βάσει διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) καθώς η υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία μας απομακρυσμένα. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και το κόστος μεταφορικών το οποίο πιθανά τιμολογείται επάνω στα παραστατικά πωλήσεων.

1.11. Αποστολές Προϊόντων
Κάθε παραγγελία εκτελείται μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση (εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για λόγους προστασίας των συμφερόντων του πελάτη ή σε περίπτωση λάθους κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας) και δεδομένης της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στην παράγραφο 1.10.α. Από την στιγμή που η συνεργαζόμενη εταιρεία courier παραλαμβάνει κάθε πακέτο η Xpatit δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να λάβουν χώρα μέχρι την παράδοση του πακέτου στον τελικό παραλήπτη (Απεργίες, ανωτέρα βία κλπ). Ο αριθμός αποστολής που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό της συνεργαζόμενης εταιρείας courier γίνεται γνωστός στον πελάτη (μέσω email ή SMS) λίγες ώρες μετά την παραλαβή του πακέτου από τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας courier πράγμα που αποδεικνύει την έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας από μέρους μας. Για τους παραπάνω λόγους, η Xpatit δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο για την έγκαιρη αποστολή των δεμάτων και όχι για τον τελικό χρόνο παράδοσης του πακέτου από την εκάστοτε εταιρεία courier.
Τέλος, τα εμπορεύματα μετά την αποστολή τους από την εταιρεία μας, ταξιδεύουν αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του πελάτη. Το παραπάνω σημαίνει ότι ο πελάτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλαμβάνει δέμα από τη μεταφορική το οποίο έχει εμφανείς εξωτερικές φθορές λόγω της μεταφοράς.

1.12. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
(1) Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.
Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Δικαίωμα υπαναχώρησης άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων (κατ’ άρθρο 4 § 9 ν. 2251/1994). Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :Με συστημένη επιστολή προς τη «XPATIT Α.Ε.» που εδρεύει στην Ραφήνα 26ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 19009 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση: 26ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Ραφήνα Αττικής.
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2294099154 - 2118000313
(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: 
- Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της XPATIT Α.Ε. και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.
(3) Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη XPATIT Α.Ε., ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από τη XPATIT Α.Ε. με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η XPATIT Α.Ε. θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η XPATIT Α.Ε. να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης (ήτοι το 10% της τελικής αξίας του προϊόντος κατά την ημέρα της αρχικής τιμολόγησης με ελάχιστο τέλος επαναποθήκευσης τα 5,00 €, η αξία θα αποδεικνύεται βάσει του σχετικού παραστατικού) το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων. Η XPATIT Α.Ε. σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).
(4) Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του νόμιμου χρόνου και να επιστρέψει το προϊόν και ενώπιον του φυσικού καταστήματος της XPATIT.
Προσοχή!
Οι διατάξεις περί συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό μικρότερο των 30 ευρώ (άρθρο 3α, παρ. 4, ν.2251/1994).


ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ