Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Πελάτη.
Προσοχή! Με βάση το νόμο, η XPATIT δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών. Ως εκ τούτου, για την εγγραφή νέου πελάτη στην ιστοσελίδα μας, ο επισκέπτης αποδεχόμενος τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
Κατά την εγγραφή Πελάτη στο e-shop της xpatit, η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής:
Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση e-mail και για εταιρικούς πελάτες Επωνυμία Εταιρείας, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ και Δραστηριότητα επιχείρησης.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη.

Χρήση των στοιχείων του πελάτη.

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:
α. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα
β. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του site, δηλ. να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λ.π.
Η xpatit, δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το web site μας.

Η XPATIT Α.Ε. σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.xpatit.gr ή όταν προβαίνετε σε αγορές, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η XPATIT έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) που πλέον έχει εμπλουτισθεί και εκλεπτυνθεί με βάση τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και με την οδηγία (Ε.Ε.) 2016/680. Το παρόν τμήμα αποτελεί σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της XPATIT και κατά τις μέσω της ιστοσελίδας www.xpatit.gr. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη αφενός της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου (Internet), αφετέρου του υφιστάμενου επί του παρόντος, καίτοι όχι πλήρως αναπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η XPATIT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης μέσω της ιστοσελίδας www.xpatit.gr και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου (Internet), υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση ότι η XPATIT δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε εκ της χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.xpatit.gr στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της XPATIT.

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την XPATIT, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών και / ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες της XPATIT.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη μας ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού (ηλικίας κάτω των 16 ετών) συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση.

Σε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μετά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της XPATIT έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε εγγράφως το αίτημά σας στην διεύθυνση της XPATIT (26ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Ραφήνα Αττικής, 19009) ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

H XPATIT έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας για τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, η Xpatit εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο η XPATIT μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, και γνησιότητα, των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα της Xpatit, www.xpatit.gr

Η XPATIT παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους εγγράφονται μέσω του ιστότοπου www.xpatit.gr να επιλέξουν αν επιθυμούν να εγγραφούν στο newsletter της εταιρείας για την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Η XPATIT δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων η απεγγραφής από την λίστα ληπτών του Newsletter κατά την αποστολή του.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία περιέχουν αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αποστέλλονται από τις ιστοσελίδες στον υπολογιστή του επισκέπτη και φυλάσσονται τοπικά στον υπολογιστή του χωρίς να προξενούν βλάβη στο υλικό, το λογισμικό ή και τα λοιπά αρχεία του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες έτσι ώστε να προσφέρουν εξυπηρέτηση με βάση την εξατομίκευση και τις προτιμήσεις του εκάστοτε επισκέπτη μιας ιστοσελίδας, διευκόλυνση του κάθε επισκέπτη ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ιστοσελίδα να λειτουργούν ορθά και χωρίς δυσλειτουργίες, βοηθούν στο να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, στο να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες και γενικά να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα. Οι σύγχρονες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν συνήθως τα session cookies.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies που συνοπτικά αναλύονται στους εξής:
• Αναγκαία Cookies. Ένας από τους πιο βασικούς τύπους cookies που χρησιμεύουν για την αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι αγοράς, για προσθήκη προϊόντων σε λίστες επιθυμίας αγοράς (Wish lists), για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών (online) πληρωμών και ως εκ τούτου αφορούν την λειτουργικότητα μιας Ιστοσελίδας. Χωρίς την ύπαρξη τους, πλήττεται άμεσα η ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μιας και κάποιες θεμελιώδεις λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.
• Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies αυτά απομνημονεύουν τις (σχετικές με την ιστοσελίδα) προτιμήσεις του χρήστη. Έτσι, είμαστε σε θέση να σας παρουσιάζουμε προϊόντα που ο χρήστης είδε πρόσφατα ή και προϊόντα σχετικά με αυτά που νωρίτερα ο χρήστης επισκέφτηκε και τον ενδιαφέρουν..
• Cookies επιδόσεων. Τα Cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης την ιστοσελίδα μας από το κοινό. Μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε το ποιες σελίδες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, καταγράφουν τυχόν προβλήματα λειτουργίες κατά την πλοήγηση κλπ. Τα Cookies επιδόσεων δε συλλέγουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη (είναι ανώνυμα) καθώς αφορούν σε στατιστική πληροφόρηση μας επί του συνόλου των επισκεπτών. Χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης και βελτίωσης λειτουργίας της ιστοσελίδας www.xpatit.gr
• Cookies Διαφήμισης. Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να μπορεί ο χρήστης να βλέπει διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά του ώστε να υπάρχει στοχευμένη προβολή και να περιορίζονται φαινόμενα ανεπιθύμητου και άνευ ουσίας διαφημιστικού υλικού. Επιπλέον, βοηθούν στην άντληση στατιστικών για μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.
• Cookies Analytics. Τα Cookies αυτά είναι συναφή με τα Cookies λειτουργικότητας και βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας ώστε να βελτιώνεται η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη.

Στην XPATIT χρησιμοποιούμε session cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας www.xpatit.gr.

Όλοι οι επισκέπτες, εφόσον προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις του web browser που χρησιμοποιούν για την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται κάθε φορά για τη λήψη κάποιου cookie και να κρίνουν αν θέλουν να το λάβουν ή όχι αφού αξιολογήσουν τα όποια οφέλη ή/και τις σχετικές «συνέπειες» από τη λήψη του.

Τρίτοι προμηθευτές, όπως η Google ή το Facebook κλπ μπορεί να εμφανίζουν διαφημίσεις της εταιρείας μας τόσο στους ιστότοπους τους όσο και σε άλλους συμβεβλημένους με αυτούς ιστότοπους.

Επιπλέον η Google μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies από τα οποία αντλεί πληροφορίες από προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη σε ιστοσελίδες με σκοπό να προβάλει και να βελτιστοποιήσει διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η Xpatit, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από προηγούμενη επίσκεψη κάποιου χρήστη για επαναληπτικό marketing.

Ο χρήστης αν για οποιοδήποτε λόγο θέλει να εξαιρεθεί από την εν λόγω χρήση των cookies μπορεί να το ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον σχετικό σύνδεσμο της Google εδώ.

Η Xpatit, διατηρεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τη διαδικτυακή συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της με σκοπό το επαναληπτικό marketing, αναφορές εμφάνισης δικτύου εμφάνισης Google κλπ και προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, σχετικών με τις προτιμήσεις του επισκέπτη.

Αν κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να εξαιρεθεί από τη διαφημιστική διαδικασία επεξεργασίας των διαδικτυακών του προτιμήσεων (Διαφημίσεις Google, Google Analytics) μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του από το σχετικό σύνδεσμο της Google Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Αναλυτικά στον σύνδεσμο διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει από ποια ακριβώς επεξεργασία Google Analytics θέλει να εξαιρεθεί.

Η ιστοσελίδα της Xpatit λειτουργεί και συμμορφώνεται με βάση την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords αλλά και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες. Χρησιμοποιεί cookies για επαναληπτικό και αλληλεπιδραστικό marketing με βάση τις πληροφορίες που αντλούνται από τις περιηγήσεις τον επισκεπτών. Ο λόγος που η Xpatit δραστηριοποιείται με βάση τα παραπάνω είναι η προσφορά καλύτερων διαδικτυακών υπηρεσιών στο πελατολόγιο της. Cookies όπως αυτό του Google analytics χρησιμοποιούνται από την Xpatit και τη Google για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων στους επισκέπτες ως απόρροια της περιήγησής τους στην ιστοσελίδα της Xpatit.

Η Xpatit, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να αναθεωρήσει την παρούσα πολιτική για Cookies οποτεδήποτε. Τυχόν αλλαγές στην πολιτική Cookies ισχύουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ