Θέλετε να βελτιώσετε, επεκτείνετε ή να υλοποιήσετε από το μηδέν το δίκτυο δεδομένων σας;

Η ΧΡΑΤΙΤ, με μεγάλη πείρα στο χώρο των δικτύων δεδομένων, έχοντας υλοποιήσει πολλά έργα, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, μπορεί να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε σωστά και οικονομικά το δικό σας τοπικό δίκτυο LAN (Local Area Network).
Με επαγγελματικό και πλήρως αποτελεσματικό τρόπο αναλαμβάνουμε:

 • Την καταγραφή των δικτυακών αναγκών  σας και των επιμέρους λεπτομερειών μορφολογίας του εκάστοτε χώρου.
 • Την υλοποίηση μελέτης (τοπολογία, επιλογή κομβικού ή κομβικών σημείων, τύπος καλωδίωσης, επιλογή παθητικών και ενεργητικών δικτυακών στοιχείων) σε συνδυασμό με την σύνταξη αναλυτικής οικονομικής προσφοράς.
 • Την τελική, υλοποίηση (καλωδίωση αρχικά, προμήθεια εξοπλισμού και παραμετροποίηση του δικτύου σε επίπεδο συσκευών switches – routers - υπολογιστές – servers και λογισμικού).

Πιο συγκεκριμένα η XPATIT, μπορεί να αναλάβει για λογαριασμό σας εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά, οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης του τοπικού σας δικτύου δεδομένων όπως:

 • Μελέτη δικτύου (Ομότιμου ή Server Based)
  • Τερματισμό ήδη υπάρχουσας καλωδίωσης
  • Ελεύθερη καλωδίωση για πολύ μικρά δίκτυα.
 • Δημιουργία VLANS – Sub Netting
  • Ένωση δυο ή περισσοτέρων τοπικών δικτύων
  • Παραμετροποίηση LAN Routers *
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Servers
  • Microsoft Windows 2000-2003–2008-2012 Server
  • DHCP – DNS – Active Directory
  • Ορισμοί δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών σε κοινόχρηστους φακέλους και αρχεία. Domain Controller
  • Group Policies
  • Terminal Services
  • Fax Server
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft ISA Server
 • Παραμετροποίηση Firewalls ή DMZ *
 • Έλεγχος υπάρχοντος δικτύου και μελέτη – υλοποίηση βελτιστοποίησης απόδοσης και αξιοπιστίας.

*Οι εν λόγω εργασίες δύνανται να υλοποιηθούν σε προϊόντα της γκάμας της εταιρείας XPATIT.

Για οποιαδήποτε δικτυακή υπηρεσία επιθυμείτε, η οποία πιθανά δεν αναφέρεται παραπάνω ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό μας.

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ